Xây dựng đội ngũ

Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các khái niệm và các bước cần thiết để xây dựng một không khí làm việc đòan kết và hợp tác, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả.

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa, các học viên được mong đợi sẽ có thể: 
- Xác định các quan điểm về làm việc trong đội và phát triển đội; 
- Nhận biết sự khác biệt giữa “nhóm” và “đội”; 
- Xác định các yếu tố thành công của một đội; 
- Xác định các giai đọan phát triển đội và nhận biết đội mình đang ở trong giai đọan nào để có định hướng phát triển phù hợp; 
- Nhận biết và áp dụng các cách giao tiếp trong đội; 
- Nhận biết các tính cách của thành viên trong đội, vai trò cần thiết của người lãnh đạo đội để dẫn dắt đội đến thành công; 
- Thay đổi những hành vi cần thiết trong môi trường làm việc để trở nên hiệu quả hơn với từng thành viên trong đội; 
- Giải quyết vấn đề và vận dụng tính sáng tạo trong đội; 
- Chia sẻ niềm vui qua các họat động, học tập và hiểu biết lẫn nhau. 

CẤU TRÚC KHÓA HỌC
Khóa học bao gồm những họat động, trò chơi và thảo luận trong vòng 2 ngày.  

HỌC VIÊN
Khóa học dành cho các nhân viên hiện đang làm việc tại công ty, tốt nhất khóa học nên tổ chức cho các nhân viên cùng phòng ban (nhằm áp dụng vào thực tế công việc). Do đặc thù của khóa học, học viên tham gia đòi hỏi có tinh thần năng động và mức độ tham gia cao. 

ĐỊA ĐIỂM 
Do đặc thù của khóa học, việc tổ chức khóa học sẽ thực hiện tại một địa điểm ngòai môi trường làm việc của doanh nghiệp (lý tưởng nhất là tại khu du lịch, nghỉ dưỡng). Địa điểm này sẽ được trung tâm đào tạo khảo sát và chuẩn bị trước để tạo môi trường tốt nhất phù hợp với đặc thù khóa học. 

NỘI DUNG 
Các họat động và trò chơi sẽ được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp nhằm để giải quyết các tình huống sau: 
- Giao tiếp 
- Giải quyết vấn đề 
- Sáng tạo 
- Lãnh đạo 
- Sự phối hợp 
- Niềm tin 
- Mục tiêu chung 
- Phục vụ khách hàng 
- Văn hóa doanh nghiệp
- …

 

1
Chat với chúng tôi